Radio Receiver Transmitter

RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's

RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's

RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's   RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's
The RS-6 HF radio set built by Motorola in 1951.
RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's   RS-6 HF Radio set (1951), Receiver plus transmitter plus (2) PSU's